gronnsletta.no

1/2 Gris - Forhåndsbestilling

½ gris ca. 40 kg slaktevekt - deles opp etter ønske, grisen deles på langs

kr 90,- per kg

Produktene er tilgjengelig fra juni. 

Hele og halve gris må forhåndsbestilles, da vi har begrenset antall dyr per innsett.

kr 0,00
gronnsletta.no