gronnsletta.no

Halvt lam - Norsk kvit sau

Halvt lam - Norsk kvit sau vekt 9-11 kg 

Leveres hovedsakelig i perioden august - november

Halvt lam - oppdeles etter ønske kr 165 per kg

kr 165,00
gronnsletta.no