gronnsletta.no

Helt lam - norsk kvit sau

Norsk kvit sau vekt 18 - 21 kg 

Helt lam Leveres hovedsakelig i perioden august - november

Oppdeles etter ønske kr 160 pr kg

kr 160,00
gronnsletta.no